ΠΑΡΕΓΚΕΦΑΛΙΔΑ (cerebellum)

Η παρεγκεφαλίδα βρίσκεται στο πίσω μέρος του κρανίου μας, πάνω στο στέλεχος του εγκεφάλου και είναι μία μάζα φαιής και λευκής εγκεφαλικής ουσίας, παλιότερα εναλλακτικά την ονόμαζαν "μικρός εγκέφαλος". 
  Είναι χωρισμένη σε δύο ημισφαίρια που συνδέονται μεταξύ τους στο σημείο που λέγεται σκώληκας της παρεγκεφαλίδας. Εμφανίζει τρείς διαφορετικές λειτουργικές μοίρες και αποτελεί το 10% του συνολικού βάρους του εγκεφάλου και εμπεριέχει πάνω από τους μισούς νευρώνες που υπάρχουν στον εγκέφαλο, συνδέεται με τον φλοιό μέσα από περίπου 40 εκατομμύρια νευρικές ίνες. Συνδέεται επίσης και με άλλες πολλές περιοχές του εγκεφάλου ( θάλαμος, υποθάλαμος, προμετωπιαίος-μετωπιαίος και βρεγματικός λοβός).
  Παίζει σημαντικό ρόλο στον συντονισμό των κινήσεων, δέχεται αισθητικές πληροφορίες και στην συνέχεια επηρεάζει τις νευρικές οδούς ώστε να επηρεάσει τις λεπτές, ήπιες και συνδυασμένες κινήσεις.
  Η ρύθμιση των κινήσεων και της στάσης του σώματος είναι έμμεση αφού τροποποιεί τις εντολές που προέρχονται από τα κινητικά κέντρα του εγκεφάλου. έτσι οι βλάβες της παρεγκεφαλίδας δεν προκαλούν παράλυση αλλά επηρεάζεται ο συντονισμός των κινήσεων των άκρων και των οφθαλμών, διαταράσσεται η ισορροπία και μειώνεται ο μυικός τόνος.
  Με την πάροδο των ετών αποδείχθηκε ότι η παρεγκεφαλίδα δεν αποτελεί απλά έναν ελεγκτή των σωματικών κινήσεων, ο μεγάλος της όγκος και η πολύπλοκη δομή της υποδηλώνουν έναν ευρύτερο και πιο σύνθετο ρόλο, 'οπως :1) η εκμάθηση καινούριων κινητικών δεξιοτήτων και η προσαρμογή σε αυτές,2) φαίνεται επίσης να παίζει ρόλο στην διάκριση των αισθητηριακών πληροφοριών αξιολογώντας και ερμηνεύοντας ερεθίσματα,3) επίσης στην βραχύχρονη μνήμη επιτρέποντας την διατήρηση των λεκτικών πληροφοριών για σύντομο χρονικά διάστημα,4) στην άρθρωση του λόγου και την κατασκευή προτάσεων 5) η σχέση της με διάφορες γνωσιακές ικανότητες όπως η προσοχή, μάθηση και αντίληψη.
  Το ερευνητικό ενδιαφέρον για την παρεγκεφαλίδα ήταν και παραμένει ζεστό και ο ρόλος της διαρκώς επανεκτιμείται, φαίνεται ότι ο ρόλος της είναι ουσιώδης και απαραίτητος σε πολλές λειτουργίες του σώματος. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

Самая качественная в Киеве гидроизоляция